ي مادر تشويق كن پسرت را كه با تمام وجود به همسرش عشق بورزد و پشت و پناهش باشد. نه اينكه به عروست حسادت كني، نه!

۳۶ بازديد

 اي مادر تشويق كن پسرت را كه با تمام وجود به همسرش عشق بورزد و پشت و پناهش باشد. نه اينكه به عروست حسادت كني، نه!
- بايد به پسرت ياد بدهي كه بعد ازدواج ديدار از خانواده همسرش در اولويتش باشد، ٣٠-٢٠ سال در كنار تو بوده، حالا نوبت خانواده جديدش هم هست.
- مبادا فكر كني كه پسرت را از تو گرفته اند. پسرت همسر تو نيست كه هميشه به يادت و كنارت باشد و به خاطر دفاع از تو با همسرش بدرفتاري كند.
- اگر روزي چنين كند، فاتحه خوشبختي پسرت را بايد بخواني يا او در زير بار بدهكاري سنگين مهريه، كمر شكسته ببيني.
- وقتي پسرت ازدواج مي كند وقت و فكر و تعهدش براي دختريست كه مسئول خوشبختي اوست
- اين فرهنگ را ايجاد كن كه پسرت ازادانه و با افتخار در مقابل تو به همسرش عشق بورزد و حمايتش كند.
- اگر پسرت از همسرش دفاع كند، كار درستي انجام داده است؛ مبادا دست از حمايت مالي و عاطفي او برداري.
-  به خاطر ضعف اين فرهنگ در كشور ما باعث شده تا مادران بواسطه بي مهري كه از همسرانشان ديده اند؛ از پسرانشان نوازش روحي بگيرند و به او وابسته شوند، همين امر منشا اختلافات عروس و مادر شوهريست. لذا اين دور باطل ساليان دراز است كه طلاقها و از هم پاشيهاي خانوادگي و عاطفي بسياري را دامن زده است.
 اي مادركمي تلاش كن تا فرهنگ بهتري جايگزين شود و اگر نسل ما از همسرانشان آنطور كه بايد حمايت و پشتيباني همه جانبه را تجربه نكرد و ويران شد؛ لا اقل نسل فرزندانمان خوشبخت زندگي كنند.
 اگر اينها را بداني و عمل كني، و انتظار نداشته باشي پسرت مثل دوران مجردي همه چيزش را با تو در ميان بگذارداگر در امر خطير حمايت همه جانبه از  دختر مردم، به پسرت كمك كني؛ اگر او را تشويق به حرف شنوي از همسرش كنياگر پشت سر عروست و خانواده اش، بدگويي نكني و پسرت را پر نكني تا سر زنش خالي كنداگر هرچيز خوب كه خودت داشته اي براي عروست هم بخواهياگر  به پسرت ياد بدهي كه هرآنچه شوهرت براي تو كم گذاشته است؛ پسرت نبايد براي همسرش كم بگذارد؛
اگر خانواده عروست را مثل عزيزترين كسانت ببيني و زرنگي نكني و گارد نگيري و اجازه دهي تا همه كارها با صداقت و صميميت انجام شوداگر خودت را عقل كل نداني و براي عروست هم حق خطا و اشتباه و تجربه قائل باشيبه خدا كه نه تنها پسر تو كه همه پسرها و دخترها خوشبخت مي شوند. خيانت، ناپديد مي شود. عشق حقيقي و پايدار ظهور مي كند و اين تو هستي كه روز به روز عزيزتر مي شوي. 
زيرا دختر مردم وقتي بداند همسرش با تمام وجود حامي او و در كنار اوست، با تمام عشق و عاطفه پسرت را خوشبخت خواهد كرد. در اينصورت پسر تو بيمار نميشود، عصبي نميشود، سكته نمي كند، به آرامش مي رسد؛ بدبخت و بدهكار نميشود و.... و خدا در خانه تو و پسرت، ميهمان مي شود و مي ماند.
در كلبه تو رونق اگر نيست صفا هستهرجا كه صفا هست يقين نور خدا هست

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.